Bredewold Onderhoudsbedrijf

Energienul.nu

Duurzame verbouw

Op het gebied van duurzaamheid ligt de grootste uitdaging voor de toekomst bij de bestaande woningen. Hier zijn immers grote voordelen te behalen als het gaat om energiebesparing. Bij bestaande bouw wordt vaak veel minder aandacht geschonken aan duurzaamheid.

We denken vaak aan tochtige oude huizen, die niet meer voldoen aan de eisen van vandaag. Onterecht want het verbeteren van bestaande bouw is juist de meest duurzame en milieuvriendelijke manier van huisvesting.

Duurzaam bouwen is absoluut géén exclusief voorrecht voor alleen nieuwbouwwoningen.

Denk aan:

Energienul.nu